Vzdelávacie centrum v litovskej obci Panevėžys ponúka partnerstvo

19.10.2017

PTEC (Panevėžys Teacher Education Center) - Litovské vzdelávacie centrum je vládna organizácia, ktorá by mala záujem zúčastniť ako partner v projektoch v akcii 1 - Európska pamäť a tiež v rámci podprogramu 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti.

Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba: Asta Malčiauskienė

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť