Ponuka partnerstva z Litvy

19.10.2017

Obec Panevėžio (Litva) ponúka partnerstvo v projektoch v rámci akcie 2 - Podpora demokracie a občianska participácia, najmä v podprograme 2.1 - Družobné mestá

Podrobné informácie nájdete tu.

Kontaktná osoba: Lina Bareikienė alebo Remigijus Kėvelaitis

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť