Litovská mimovládna organizácia hľadá partnerov projektu

19.10.2017

Litovská mimovládna organizácia „Girsta“ hľadá partnerov projektu v opatrení Európska pamäť.

Podrobné informácie nájdete tu.

Kontaktná osoba: Zinaida Streikienė

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť