Breznički Hum - chorvátska obec hľadá partnerov

19.10.2017

Chorvátska obec Breznički Hum hľadá partnerov projektu v akcii 2: Podpora demokracie a občianska participácia

Podrobnejšie informácie o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Zoran Hegedić

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť