Máte záujem stať sa partnerskou organizáciou v opatrení 1 - Európska pamäť?

19.10.2017

Odbor európskych záležitostí, regionálnej a medzinárodnej spolupráce v chorvátskom regióne Karlovac hľadá partnerov projektu v opatrení 1 - Európska pamäť.

Podrobné informácie o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktné osoby: Eva Sobotik-Pavan a Marijana Tomičić

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť