Rakúska mimovládna organizácia hľadá partnerov projektu

19.10.2017

Rakúska mimovládna organizácia SPES Zukunftsakademie (SPES future academy) hľadá partnerov projektu v opatrení 2.3- Projekty občianskej spoločnosti.

Ďalšie potrebné informácie o organizácii a pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Mr. Bernhard Zehetgruber

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť