Ponuka partnerstva z Lotyšska

19.10.2017

Organizácia Zemgale NGO z Lotyšska ponúka partnerstvo v projektoch v opatrení 2: Podpora demokracie a občianska participácia.

Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba: Mr. Uldis Dumins

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť