Španielske mesto La Palma del Condado hľadá partnerov projektu v opatrení Siete medzi mestami

19.10.2017

Španielske mesto La Palma del Condado pripravuje projekt v opatrení Siete medzi mestami a hľadá projektových partnerov z spomedzi verejných či súkromných neziskových subjekov pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni so zameraním na potravinársky sektor, ako školy, miestne rozvojové agentúry, siete, výskumné centrá, organizácie pre výskum verejnej politiky (think-tanky).

Viac informácii o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Francisco Muñoz alebo Andrés Dochao

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť