Litovská verejná knižnica v regióne Kupiškis hľadá projektových partnerov

19.10.2017

Litovská verejná knižnica hľadá partnerov projektu v opatrení 2.2 - Siete partnerských miest.

Viac informácií o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Algirdas Venckus

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť