Litovská organizácia hľadá projektových partnerov

19.10.2017

Litovské združenie Rastinenu-Bubu hľadá partnerov projektu v opatrení 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti.

Podrobné informácie o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Vitalija Budėnaitė

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť