Maďarská asociácia hľadá projektových partnerov

19.10.2017

Maďarská asociácia hľadá partnerov projektu v opatrení 1. Európska pamäť.

Podrobné informácie o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Csaba Loppert

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť