Ponuka partnerstva z Rozvojovej agentúry z Banja Luky

19.10.2017

Rozvojová agentúra Banja Luka (Bosna a Hercegovina, autonómna entita Republika srbská) ponúka partnerstvo v pripravovaných projektoch v opatreniach: 2.2 - Siete partnerských miest alebo 2.3 Projekty občianskej spoločnosti.

Viac informácií o organizácii nájdete tu.

Kontaktná osoba: Vesna Marinkovic-Vojvodic

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť