Bulharská nadácia hľadá parnerov projektu v opatrení 2.3

19.10.2017

Bulharská nadácia Active society hľadá projektových partnerov v opatrení 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Peter Kichanski

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť