Miestna rozvojová organizáca LAG AISAPARI hľadá projektových partnerov

23.02.2018

Miestna rozvojová organizácia (LAG AISAPARI) pre šesť vidieckych komunít v západnom Fínsku hľadá partnerov prjketu v opatrení 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti.

Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze: finland_lag-aisapari_csp_23022018

Kontaktná osoba: Susanna Mäki-Oversteyns

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť