EACTA (Európska asociácia pre kultúru, turizmus a umenie) hľadá partnerov projektu

23.02.2018

EACTA (Európska asociácia pre kultúru, turizmus a umenie) hľadá partnerov projektu v opatrení 1. - Európska pamäť.

Pre viac informácií prosím kliknite na nasledujúci odkaz: croatia_eacta_rem_23022018

Kontaktná osoba: Antonija Mlikota, PhD

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť