Bulharská mimovládna organizácia hľadá projektových partnerov

19.10.2017

Bulharská mimovládna organizácia Seven hľadá partnerov dvoch projektov: v opatrení 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti a v opatrení 1. - Európska pamäť.

Podrobnejšie informácie o organizácii a pripravovaných projektoch nájdete tu.

Kontaktná osoba: Elena Mosholova

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť