Centrum pre rozvoj vidieka “La Serena” hľadá partnerov projektu

23.02.2018

Centrum pre rozvoj vidieka “La Serena” hľadá partnerov do pripravovaného projektu v rámci opatrenia 1. - Európska pamäť.

Pre viac informácií prosím kliknite na nasledujúci odkaz: spain_laserena_rem_23022018

Kontaktná osoba: Manuel Soto

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť