Organizácia DOBRICH-2017 NARODNO CHITALISHTE hľadá projektových partnerov

23.02.2018

Organizácia DOBRICH-2017 NARODNO CHITALISHTE hľadá partnerov do pripravovaného projektu v opatrení 1. - Európska pamäť.

Pre podprobnejšie informácie kliklnite na nasledujúci odkaz: bulgaria_rem_dobrich_23022018

Kontaktná osoba: Miroslava Raynova

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť