Mesto Riga, Lotyšsko hľadá partnerské obce alebo miestne samosprávy na projekt

03.11.2017

Mesto Riga, Lotyšsko hľadá partnerské obce/miestne samosprávy na projekt v rámci Akcie 1, opatrenia 1.1 - Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest a opatrenia 1.2 - Siete medzi partnerskými mestami. Témy: rozvoj susedských vzťahov/životné prostredie. Očakávané podanie projektu - k 1. septembru 2012, resp. k 1. februáru 2013.

viac informácií a kontaktné údaje nájdete tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť