Mesto Sosnowiec v blízkosti Katowíc hľadá projektových partnerov

03.11.2017

Mesto Sosnowiec v blízkosti Katowíc hľadá projektových partnerov pre projekt "Join a society, aware citizens, active local comunities," ktorý chce predložiť v roku 2014 v rámci opatrenia Siete medzi partnerskými mestami.

Preferovaní partneri sú mestá/obce alebo mimovládne organizácie zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Belgicka, Veľkej Británie, Litvy, Lotyšska, Estónska, Slovenska, Chorvátska alebo Talianska. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente (AJ).

 

Záujemcovia sa majú možnosť hlásiť do konca februára 2014 na e-mailovej adrese: srw@um.sosnowiec.pl. Kontaktná osoba: Edyta Wykurz.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť