Samosprávny územný celok Domokos, Grécko hľadá partnerské mestá a obce

03.11.2017

Samosprávny územný celok Domokos hľadá partnerské mestá a obce na projekt v rámci Akcie 1, opatrenia 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest. Plánované podanie projektu je 2. septembra 2013. Obyvatelia sa venujú najmä farmárčeniu a pestovateľstvu, oblasť má bohatú kultúrnu a folklórnu tradíciu.

viac informácií a kontakt

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť