Bulharská nadácia hľadá projektových partnerov

19.10.2017

Bulharská nadácia ProLibris hľadá partnerov projektu v opatrení 1. - Európska pamäť.

Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba: Anna Ivanova

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť