Samosprávny územný celok Voion, Grécko hľadá partnerské mestá a obce

03.11.2017

Samosprávny územný celok Voion hľadá partnerské mestá a obce na projekt v rámci Akcie 1, opatrenia 1.2 Siete medzi partnerskými mestami. Plánované podanie projektu je 2. septembra 2013. Témou projektu je výmena skúseností v oblasti pestovania a produkcie vína.

viac informácií a kontakt

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť