Komunitné združenie v Salininkai (Vilnius, Litva) hľadá partnerské mestá a obce

03.11.2017

Komunitné združenie v Salininkai (Vilnius, Litva) hľadá partnerské mestá a obce na projekt v rámci Akcie 1, opatrenia 1.2 Siete partnerských miest. Plánované podanie projektu je 2. septembra 2013. Ttémou projektu sú životné podmienky v blízkosti letísk, práva občanov žijúcich v susedstve, vplyv na životné prostredie a pod.

viac informácií a kontakt

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť