Východné Sarajevo, Bosna a Hercegovina hľadá partnerov projektu

03.11.2017

Východné Sarajevo, Bosna a Hercegovina  hľadá partnerské mestá a obce na projekt v rámci Akcie 1,  Opatrenia 1.1 s uzávierkou 3. júna. Oblasťou záujmu je turizmus a jeho podpora s cieľom posilnenia kultúrnej výmeny a európskeho občianstva.

Viac informácií

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť