Anacej, Francúzsko hľadá partnerov

03.11.2017

Francúzska organizácia zaoberajúca sa podporou angažovanosti mladých ľudí na miestnej úrovni hľadá partnerov na projekt v rámci Akcie 1, Opatrenia 2.1. Projekty občanov s uzávierkou 3.júna.

V roku 2014 sa budú konať Európske voľby a vo Francúzsku aj voľby do miestnych samospráv. Zámerom projektu je inovatívnymi cestami podporiť aktívne občianstvo mladých a podnietiť ich voliť na lokálnej, národnej aj európskej úrovni.

Viac informácií a kontakt vo francúzštine a v angličtine.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť