Organizácia Women Movement for Integral Development zAlbánska hľadá partnerov

03.11.2017

Albánska organizácia hľadá partnerov na výskumný sociologický projekt týkajúci sa tém rovnosti pohlaví, zdravia a bezpečnosti a pod.

Uzávierka na vyjadrenie záujmu: 30. apríl 2013

Viac informácií a kontakt

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť