Nezisková organzácia z Holandska hľadá partnerov

03.11.2017

Nezisková organzácia z Holandska hľadá partnerov (MVO aj miestne samosprávy) zo Strednej Európy na prípravu projektu zameraného na podporu kultúrnej diverzity v Európe.

Aktivity budú zamerané na:

  • podporu verejného povedomia, sociálnej, kultúrnej aj politickej zodpovednosti voči menšínám s iným kultúrnym zázemím,
  • rozvíjanie osobných kompetencií formou neformálnych vzdelávacích workshopov a v praxi,
  • podporu ľudí s dvojitou kultúrnou identitou, a to najmä žien a mladých ľudí s podnikateľskými ambíciami.

Koordinátor má ambíciu hľadať podporu na projekt v programe Európa pre občanov, a to v Opatrení 2.1. Projekty občanov, s uzávierkou 3.júna 2013.

Podrobný popis projektu a kontakty nájdete tu .

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť