Europa en suma, nezisková organizácia zo Španielska hľadá partnerov

03.11.2017

Nezisková organizácia hľadá partnerov pre projekt Výnimočná Európa - sériu okrúhlych stolov na politické, ekonomické a sociálne témy s cieľom výmeny skúseností v rámci EÚ. Od partnerskej organizácie sa očakáva pomoc s identifikáciou speakrov - expertov.

viac informácií a kontakt tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť