Obec Grojdibodu, Rumunsko hľadá partnerské mestá a obce

03.11.2017

Obec Grojdibodu, Rumunsko hľadá partnerské mestá a obce na projekt v rámci Akcie 1,  opatrenia 1.2 k 1. februáru 2013. Vítané je partnerstvo medzi rôznymi európskymi mestami.

kontakt: primaria_grojdibodu@yahoo.com, v prípade záujmu prosím zašlite vyplnený formulár

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť