New Dawn, Bosna a Hercegovina hľadá partnerské organizácie

03.11.2017

New Dawn, Bosna a Hercegovina hľadá partnerské organizácie v rámci Akcie 2, Opatrenia 3 na projekt zameraný na podporu podnikania mladých v Bosne a Hercegovine.

viac informácií a kontakt tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť