Courage foundation, Lotyšsko hľadá partnerské organizácie

03.11.2017

Courage foundation, Lotyšsko hľadá partnerské organizácie na projekt v rámci Akcie 4. Spolupráca na projekte "Kód minulosti a súčasnosti v Európe", ktorý je zameraný na podporu demokracie a európskych hodnôt prostredníctvom vytvorenia multimediálnej divadelnej hry.

viac informácií a kontakt tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť