Lotyšská nadácia hľadá partnerov projektu

19.10.2017

Lotyšská nadácia 100happydays foundation hľadá partnerov projektu v opatrení 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Dmitry Golubnichy

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť