Kultúrne centrum vo Vilnius, Litva hľadá partnerské organizácie

03.11.2017

Kultúrne centrum vo Vilnius, Litva hľadá partnerské organizácie na projekt v rámci Akcie 1,  opatrenia 1 s uzávierkou 1. februára 2013 (vyjadrenie záujmu do 28. januára). Spolupráca na projekte o právach, príležitostiach a hodnotách emigrantov v európskych krajinách.

viac informácií a kontaktné údaje tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť