Eddy Seesing, Holandsko hľadá partnerov

03.11.2017

Holandský vizuálny umelec v súčasnosti pracuje na fotografickom projekte o náboženskej slobode v Európe. Hľadá partnerov z krajiny strednej alebo východnej Európy, najmä teologické fakulty, ktoré mu pomôžu s kontaktmi na náboženských lídrov a následne aj s organizovaním výstavy fotografií.

viac informácií a kontaktné údaje tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť