Društvo NAPREJ!, nezisková organizácia zo Slovinska hľadá partnerov

03.11.2017

Društvo NAPREJ!, nezisková organizácia zaoberajúca sa podporou sociálneho podnikania hľadá partnerské organizácie na projekt v rámci Akcie 2,  opatrenia 3 s podaním k 1. februáru 2013 (vyjadrenie záujmu do 15. januára).

Záujem o transfer know-how a zdieľanie skúseností s cieľom založenia sociálneho podniku v meste Slovenj Gradec.

viac informácií a kontaktné údaje tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť