Winkelman van Hessen, Holandsko hľadá partnerské organizácie

03.11.2017

Winkelman van Hessen, Holandsko hľadá partnerské organizácie na projekt v rámci Akcie 1,  opatrenia 2.

Spolupráca na 10-dňovej kampani/podujatiach s cieľom zvýšiť povedomie o voľbách do Európskeho parlamentu.

viac informácií a kontaktné údaje tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť