Sarajevo, Bosna a Hercegovina hľadá partnerské mestá a obce

03.11.2017

Sarajevo, Bosna a Hercegovina hľadá partnerské mestá a obce na projekt v rámci Akcie 1,  opatrenia 1.1.

Oblasť záujmu: turizmus a jeho podpora s cieľom posilnenia kultúrnej výmeny a európskeho občianstva.

kontakt: goran.kucera@mpr.gov.ba

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť