Interartlab, Holandsko hľadá partnerské organizácie

03.11.2017

Interartlab, Holandsko hľadá partnerské organizácie na projekt v rámci Akcie 1,  opatrenia 2 alebo 3.

Projekt AffectiON je vzdelávaco-kultúrnym projektom zameraným na digitálne technológie.

Viac informácií k projektu nájdete tu

kontakt: Marlies Staalman, projecten@interartlab.nl

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť