Municipalita Nová Propontida, Grécko hľadá partnerské mestá a obce

03.11.2017

Municipalita Nová Propontida, Grécko hľadá partnerské mestá a obce na projekt v rámci Akcie 1,  opatrenia 1.1 aj 1.oblasti záujmu: turizmus, poľnohospodárstvo, chov dobytka, rybolovov.

Očakávané podanie projektu - k 15. februáru 2013.

viac informácií a kontaktné údaje nájdete tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť