Rumunská sociologická asociácia hľadá partnerské organizácie

03.11.2017

Rumunská sociologická asociácia hľadá partnerské organizácie na projekt v rámci Akcie 2,  opatrenia 3 s uzávierkou 1. februára 2013

Spolupráca na prieskumoch či podujatiach na rôzne spoločenské témy.

viac informácií a kontaktné údaje tu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť