Lotyšská Obecná rada mesta Daugavpils hľadá partnerské mestá alebo obce do projektu Siete Partnerských miest

02.11.2017

Obecná rada Daugavpils hľadá partnerské mestá a obce do projektu v rámci akcie 2 opatrenia 2.2., "Výzvy regionálnych centier: kontrola depopulácie, rozvoj- osvedčená prax". Potencionálni partneri by mali byť druhé najväčšie mestá/obce a regionálne centrá.

V mnohých štátoch EÚ vznikajú trendy globálneho znižovania počtu obyvateľstva miest.  Dokonca aj v niektorých hlavných mestách sa vyskytuje tento problém. Zatiaľ čo hlavné mestá majú šancu prilákať ľudí rôznymi inými spôsobmi, menšie mestá často nie sú schopné im konkurovať. Hlavným problémom druhých najväčších miest je depopulácia, hlavne v mestách so slabšou ekonomickou štruktúrou. Cieľom projektu je vytvorenie sietí veľkých Európskych miest, podeliť sa o osvedčenú prax a vyvinúť stratégiu proti depopulácii a šíriť osvetu o mobilite.

Deadline na oslovenie Obecnej rady je 22.12.2014.

Viac informácií o projekte TU.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť