Srbské spevácke združenie hľadá projektových partnerov

19.10.2017

Židovské spevácke združenie z Belehradu (Serbian – Jewish Choral Society - SJCS) hľadá partnerov projektu v optrení 1. - Európska pamäť.

Viac informácií o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Marlena Weinberger Pavlovic

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť