Talianska obec Cinisello Balsamo hľadá európskych partnerov do ďalšieho kola projektu Podpora demokracie a občianska participácia

02.11.2017

Talianska obec Cinisello Balsamo (okres Miláno, región Lombardy, Taliansko) hľadá európskych partnerov do druhého kola Akcie 2, do projektu Podpora demokracie a občianska participácia.

Za posledných 20 rokov mesto Cinisello Balsamo začalo niekoľko projektov rekvalifikácie starých budov, ktoré sa netýkali len renovácie a obnovy. Priestory príslušných budov tiež slúžili kultúrnym inštitúciám, ktoré sa obec snaží podporiť prostredníctvom iniciatív, aktivít a podujatí. V historickej “Villa Ghirlanda Silva” sa nachádza Múzeum súčasnej fotografie a Občianska hudobná škola. Vonkajšia záhrada slúži ako Kino v záhrade. Hlavným cieľom projektu je podporiť využívanie týchto kultúrnych služieb všetkými občanmi. Cieľom projektu je výmena skúseností v oblasti kultúrnej pamiatky v zahraničí prostredníctvom družieb medzi mestami, ktoré zrekonštruovali svoje historické budovy a organizujú akcie na podporu osvety a povedomia o európskych občanoch a ich kultúrnom dedičstve.

Deadline na hľadanie partnera je 31. december 2014.

Webová stránka obce v Taliančine.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť