Francúzsky TERA-MDE 16 hľadá partnera do projektu v rámci opatrenia Európska pamäť

02.11.2017

Nezisková organizácia TERA Maison de l’Europe de la Charente (TERA-MDE 16), bola vytvorená v roku 2004 dobrovoľníkmi, ktorí sa angažujú v oblasti neformálneho vzdelávania a projektov týkajúcich sa medzinárodnej spolupráce.

TERA- MDE 16 hľadá organizáciu z oblasti neformálneho vzdelávania, prípadne samosprávu so skúsenosťami v tejto oblasti, do projektu OBJECTS LINKING EUROPEAN VALUES (OLEV).

V každej domácnosti nájdeme objekty a suveníry, ktoré v sebe skrývajú kúsok histórie a veľmi osobné skúsenosti. Práve tieto spomienky o rodine, cestovaní sú kľúčom k pochopeniu hodnôt iných generácií, ale tiež histórie a hodnôt Európskej kultúry. Účelom projektu OBJECTS LINKING EUROPEAN VALUES je preniesť a uctiť si spomeinky skryté v týchto predmetoch prostredníctvom medzigeneračného prístupu.

Informácie o organizácii, samotnom projekte a kontakty (tera.international@free.fr) nájdete v priloženom dokumente.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť