Rumunský Suceava County Council hľadá partnera v rámci opatrenia Európska pamäť

02.11.2017

Rada regiónu Suceava (ekvivalent nášho kraja) z Rumunska hľadá partnera pre pan-európsky projekt venovaný druhej svetovej vojne (70. výročie konca druhej svetovej vojny je prioritou programu pre rok 2015). Projekt bude podaný pri príležitosti marcovej uzávierky (1. marec 2015) v rámci programu Európa pre občanov, Akcia 1 Európska pamäť.

Detaily ohľadne podávajúcej organizácie a samotného projetku nájdete v priloženom dokumente.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť