Španielsky CONFAVC hľadá partnera do projetku občianskej spoločnosti

02.11.2017

Španielsky CONFAVC (Konfederácia komunitných nadácií Katalánska) je neziskovou organizáciou, ktorá koordinuje 535 komunitiek a ich 23 zväzov a ktorej snahou je zlepšenie kvality života obyvateľov Katalánska.

Informácie o CONFAVC a kontakty nájdete v priloženoom dokumente.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť