Pecineaga commune / Rumunsko hľadá partnerov

02.11.2017

Pecineaga commune hľadá partnerov z miest, alebo malých obcí v rámci opatrenia 2.1 Družobné mestá. Zámerom projektu je výmena skúseností v oblasti kultúry, administratívy, poľnohospodárstva a turizmu.

Kontaktné údaje:

Mr Lili Pâslaru - mayor

+40766723569

primaria_pecineaga@yahoo.com, paslarulili@yahoo.com

http://www.primaria-pecineaga.ro/

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť