Durnești commune / Rumunsko hľadá partnerov

02.11.2017

Durnești commune zlučuje 6 obcí na východe Rumunska. Rada by nadviazala spoluprácu s podobnou organizáciou v rámci opatrenia 2.1 zameraného na Partnerské mestá. V projekte by sa jednalo o najmä výmenu informácií v oblasti poľnohospodárstva, kultúry, tradícií a športu.

Kontaktné údaje:

Sasu Vasile

Primăria comunei Durnești, jud. Botoșani

E-mail: primariadurnesti@gmail.com

Tel. +40 748 844 387

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť