Fundacja Instytut Rownowagy Spoleczno-Ekonomicznej / Poľsko hľadá partnerov

02.11.2017

Fundacja Instytut Rownowagy Spoleczno-Ekonomicznej hľadá partnerov v rámci projektov Občianskej spoločnosti. Projekt sa zameriava na porozumenie vytvárania politík EÚ a na prijímanie rozhodnutí Európskym parlamentom.

Kontakt: Katarzyna Błasińska, k.blasinska@irse.pl

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť